Järjestelmän ylläpitäjänä sinun tulee huolehtia pääasiallisesti kahdesta henkilötietorekisterin ylläpitoa ohjaavasta asetuksesta Infobric Ease -palvelussa; määritellä järjestelmäasiakkaan henkilötietorekisterin ylläpito joko yksityiseksi tai yhteiseksi ja sallia yrityksille ominaisuus Saa toimia rekisterinpitäjänä.

Määrittele vastuunalaisuus henkilötiedoista yksityiseksi tai yhteiseksi

Rakennustyömaita (yhteisnimikkeenä järjestelmäasiakas) koskevien yhteisten asetusten osalta voit järjestelmän ylläpitäjänä määrätä, vastaako henkilötiedoista keskitetysti yksi yritys (henkilötietorekisterin yksityinen ylläpito) vai valitaanko vastuussa oleva yritys erikseen kutakin työmaata kohden (henkilötietorekisterin yhteinen ylläpito).

Toimi näin säätääksesi mainitut asetukset:

  1. Napsauta kohtaa Asetukset, joka sijaitsee alavasemmalla käyttöliittymässä.
  2. Valitse sitten Järjestelmäasiakas kohdasta Asetukset ylävalikosta.
  3. Valitse kohdasta Näytä vaihtoehto Henkilötiedot.
  4. Jos haluat asettaa henkilötietorekisterin ylläpidon yksityiseksi, rastita ruutu Käytä yhtä henkilötietojen käsittelijää ja määritä yksittäinen yritys henkilötietojen käsittelijäksi kaikille järjestelmäasiakkuuden työmaille.
  5. Jos valitset yksityisen ylläpidon, määritä seuraavaksi yritys, joka vastaa jatkossa järjestelmäasiakkaan työmaiden henkilötiedoista. Yritysluettelo avautuu alavalikosta Henkilötietojen käsittelijä.

HUOM: Mikäli valitset henkilötietorekisterin yksityisen ylläpidon, työmaakohtaiset ylläpitäjät eivät voi itse valita rekisterinpitäjää, vaan se on valittu etukäteen. Sen sijaan jos valitset rekisterin yhteisen ylläpidon, työmaakohtaiset ylläpitäjät voivat päättää vastuunalaisen yrityksen itse. Yritys valitaan luettelosta, joka sisältää rekisterinpitäjiksi verkkopalvelussa ennalta määritellyt yritykset. Standardiasetuksena kaikki järjestelmäasiakkaat on asetettu yhteisvastuuseen henkilötietorekisteristä.

Salli yritykselle ominaisuus Voi toimia rekisterinpitäjänä

Järjestelmän ylläpitäjänä voit määrätä, mitkä yritykset saavat toimia henkilötietovastaavina ja voivat näin ollen tulla valituiksi Rekisterinpitäjä-luettelosta, jota työmaakohtaiset ylläpitäjät käyttävät silloin, kun ylläpito henkilötietorekisteristä määritetään yhteiseksi. Oletusasetuksena on, että jokainen yritys, jolla on järjestelmäasiakkaan sisällä toiminnassa oleva työmaa, on valittavissa.

25. toukokuuta asti kukin työmaa voi vapaasti valita henkilötiedoista vastaavan yrityksen. Toukokuun 25. päivän jälkeen valittavina ovat ainoastaan teidän käytettäviksi määrittämänne yritykset.

Toimi näin säätääksesi mainitut asetukset:

  1. Napsauta kohtaa Asetukset, joka sijaitsee alavasemmalla käyttöliittymässä.
  2. Napsauta kohtaa Yritys vasemmalta päävalikosta.
  3. Avaa yritys, jolle haluat myöntää luvan luetteloon pääsemiseksi.
  4. Ikkuna Yritys avataan.
  5. Rastita ruutu Voi toimia rekisterinpitäjänä.

Yritys on nyt valittavissa rekisterinpitäjäksi kyseisen järjestelmäasiakkaan työmailla.

HUOM: Jos valintaruutu on jo valittuna ja vain lukutilassa kuten oheisessa esimerkissä, yritys on jo rekisterinpitäjänä yhdellä tai useammalla työmaalla.