Henkilötietoihin käsiksi pääsemisen rajoittaminen on tärkeä tietoturvan osatekijä IT-järjestelmissä ja samalla GDPR:n perusta. Jotta sinulla Infobric Ease -verkkopalvelussa työskentelevänä olisi mahdollisuus itse rajoittaa järjestelmäasiakkaasi järjestelmänkäyttäjien henkilötietoihin pääsyä, esittelemme kaksi uutta oikeuksiin liittyvää toimintoa ja uudistamme olemassa olevaa Konfiguraattoriksi kutsuttua oikeusroolia.

  • Järjestelmäkäyttäjien hallinoja: uusi hallinnallinen rooli, johon sisältyy oikeus käsitellä järjestelmäasiakkaan järjestelmänkäyttäjiä.
  • Raportoinnin pääkäyttäjä: uusi hallinnallinen rooli, johon sisältyy oikeus hallinnoida järjestelmäasiakkaan sisäisten raporttien saatavuutta.
  • Konfiguraattori: uudistamme nykyisen roolin niin, ettei henkilötietoihin ole enää pääsyä.

Toimi näin salliaksesi järjestelmänkäyttäjälle yksi tai useampi mainituista rooleista:

  1. Valitse päävalikkovaihtoehto Järjestelmänkäyttäjä vasemmalla olevasta valikosta.
  2.  Valitse järjestelmänkäyttäjä, jolle haluat myöntää oikeudet.
  3. Ikkunassa Järjestelmänkäyttäjä myönnät käyttäjälle oikeudet rastittamalla valintaruutuja alempana olevassa Oikeudet-osiossa.

HUOM: Elokuun puoliväliin asti jatkuvalla siirtymäkaudella rooleille Järjestelmän ylläpitäjä, Tiedotuksen ylläpitäjä ja Käyttäjäylläpitäjä on suotu yhtäläiset oikeudet sekä mahdollisuus myöntää itselleen toiset kaksi roolia. Siirtymäkauden lopussa rooleista ainoastaan Järjestelmän ylläpitäjän on mahdollista luoda järjestelmään uusia käyttäjiä ja myöntää heille oikeuksia.

HUOM: Tiedotuksen ylläpitäjä hallinnoi erilaisten raporttien tuottamiseen vaadittavia käyttöoikeuksia eikä siten ohjaa itsessään raporttien tuottamista.