Infobric Site Support

Lisätä ihmisiä

Lisää henkilöitä työmaalle
Jotta henkilöt voivat leimata itsensä työmaalle, on heidät aluksi rekisteröitävä työmaan työntekijöiksi. Työntekijöiden lisääminen onnistuu työmaan pääkäy...