En arbeidsplass kan ha en eller flere systembrukere med rollen som plassadministrator og/eller konfigurator.

Plassadministrator 

Systembrukere som administrerer arbeidsplassen i Infobric Site. Rollen kan bla. legge til flere plassadministratører og konfiguratorer, skape persongrupper og skjema for å håndtere rettigheter, samt legge til nye personer på arbeidsplassen. Les hurtigguiden for plassadminstratorer om du vil ha mer informasjon om denne rollen.

Konfigurator

Systembrukere som bla. konfigurerer arbeidsplassen og deres enheter. Les hurtigguiden for konfiguratør om du vil ha mer informasjon om denne rollen.

Legg til plassadministrator eller konfigurator på arbeidsplassen

En plassadminstratør kan legge til systembrukere til arbeidsplassen under forutsetning av at systembrukeren allerede er opprettet på systemklienten som arbeidsplassen tilhører. For å legge til en helt nye systembruker må en systemadminstratør kontaktes. Systemadminstratøren har ansvar for å skape nye systembrukere.

Slik gjør du det:

  1. Gå til site.infobric.com og logg inn med brukernavn og passord.
  2. Velg den arbeidsplassen som systembrukeren skal legges til på i feltet Arbeidsplass i menyen. Har du kun tilgang til en arbeidsplass er denne forvalgt.
  3. Klikk på Arbeidsplassinnstillinger i menyen. Vinduet Arbeidsplass vises.
  4. Klikk på Systembrukere i feltet Innstillinger i menyen. Nå vises to lister, en med plassadministrator og en med konfiguratorer.
  5. Klikk på Legg til plassadministrator eller Legg til konfigurator i feltet Systembrukere i menyen avhengig av hva du vil gjøre. Et vindu for å velge systembrukere vises.
  6. Marker systembrukeren i listen. Filtrer eventuelt listen ved hjelp av etternavn og fornavn. Mangler systembrukeren i listen må systemadministratøren kontaktes for å opprette en ny systembruker.
  7. Klikk på knappen Legg til. Systembrukeren vises nå blant valgte plassadminstratører resp. Konfiburatører avhengig av hvilken rolle du tidligerere har valgt å legge til.
  8. Klikk på knappen OK. Vinduet lukker seg.
  9. Klikk på Lagre og avslutt i menyen når du er ferdig. Vinduet stenges.


Fjern en plassadministrator eller konfigurator på arbeidsplassen

Hvis du vil fjerne en Plassadminstratør eller Konfiguratør fra en arbeidsplass, gjør du det fra samme skjermbilde hvor du legger til dem. Klikk på det svarte krysset lengst til høyre for den systembrukeren du vil slette, og klikk deretter Lagre og avslutt. Koblingen mellom systembrukeren og arbeidsplassen er nå borte. Brukeren er imidlertid fortsatt med i Infobric Site, og er tilgjengelig for å legge til igjen på andre.