Vil du bruke smarttelefonen til å registrere tilstedeværelse på byggeplassen/anleggsplassen? Da må appen være aktivisert av plassadministratøren på byggeplassen/anleggsplassen først. Deretter er det enkelt å komme i gang:

Kom i gang med appen:

  1. Gå til ease.infobric.no  Logg inn med brukernavn og passord.
  2. Velg byggeplass / anleggsplass som Ease CheckIn skal brukes på i feltet Arbeidsplass i menyen.
  3. Klikk på Arbeidsplassinnstillinger i menyen. Vinduet Arbeidsplass vises.
  4. Klikk av for det som skal gjelde for appen Ease CheckIn på din byggeplass / anleggsplass.

Nå kan du aktivere funksjonen for å legge til personer automatisk via appen Ease CheckIn. Du kan lese mer om dette her.