Personer registrert i Infobric Site har flere rettigheter i henhold til den nye personvernloven. Rettighetene er styrket og blitt flere, og innebærer i korthet at de registrerte skal få informasjon om når og hvordan deres personopplysninger behandles og ha kontroll over egne personopplysninger. Derfor har de rett til, i noen tilfeller, å få deres data rettet, slettet eller blokkert, eller få de ut eller flytte opplysningene (dataportabilitet).

Via GDPR-portalen kan du som representerer det selskapet som er den behandlingsansvarlig å håndtere alle forespørsler om personopplysninger som behandles i Infobric Site. For å få tilgang til portalen, skal du som har myndighet til å håndtere personopplysninger for selskapet, kontakt support@infobric.no