Ease Construction

Ease Smart Lock

Kom i gang med Ease Smart Lock
Forbered installasjonen: Sikre at du er Konfigurator på arbeidsplassen For å konfigurere Ease Smart Lock må du være Konfigurator på arbeidspl...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:38 AM
Lenke kontoen
For at du skal kunne installere og konfigurere Ease Smart Lock på arbeidsplassen, må du lenke Ease CheckIn-kontoen med Infobric Ease-kontoen. Slik gjør du...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:38 AM
Installere Ease Smart Lock
Å installere Ease Smart Lock er raskt og smidig. Fremgangsmåten kan være annerledes avhengig av hvilken låstype den aktuelle døren har, men følger stort s...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:38 AM
Konfigurere Ease Smart Lock
Når låsen er fysisk installert, gjenstår det bare å konfigurere låsen. Dette gjøres av en konfigurator på den aktuelle arbeidsplassen og foregår slik: ...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:38 AM
Adgangskontroll med Ease Smart Lock
Håndter inn- og utpassering med byggebransjens mest anvendte app for nærværsregistrering – Ease CheckIn. Åpne og logg på Ease CheckIn. Gå t...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:38 AM