Nu är det möjligt att schemalägga så att dörrar/grindar kan stå uppställda vissa tider. Du väljer ett schema för när enheten skall förbli öppen. Det kan vara ett existerande schema eller ett nytt som är anpassat för tider på arbetsplatsen då grinden i fråga behöver förbli öppen efter att den initialt har öppnats. Grinden är precis som tidigare låst som standard. Den kommer dock förbli öppen i enlighet med det valda schemat efter att först ha öppnats av en person med giltiga rättigheter. Grinden kan alltid stängas manuellt med en andra kortläsning.

För att aktivera denna funktion gör du så här:

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats där den aktuella grinden finns.
  3. Klicka på Enheter bland huvudmenyalternativen.
  4. Välj den enhet som är kopplad till den grind du vill hålla öppen. Klicka på Öppna.
  5. Under Visa väljer du alternativet Avancerat.
  6. Vid Håll upplåst väljer du det schema under vilket grinden kommer att förbli upplåst när den väl har öppnats. Den kan under tiden närsomhelst stängas av någon med rättighet att öppna grinden genom en kortdragning.
  7. Klicka på Spara och stäng i menyn när du är klar. Fönstret stängs.
  8. Klicka på Uppdatera enheter i menyn för att distribuera dina ändringar till enheten på arbetsplatsen.

OBS! Alla som har rättighet att låsa upp dörren kan också stänga grinden genom att dra sitt kort. Det behöver alltså inte vara samma person som satte den i Håll upplåst, d.v.s. öppnade grinden.