För att öppna fordonsgrindar och eller rotationsgrindar via appen Ease CheckIn måste användaren i fråga ha de rättigheter som krävs att öppna grinden via kortläsaren vid grinden. Dessa rättigheter hanteras som vanligt i Infobric Ease. 

Därefter måste inställningen ”Tillåt fjärröppning av fordons- och rotationsgrindar med appen Ease CheckIn” aktiveras på individnivå, vilket du gör på följande sätt. 

  1. Gå till https://ease.infobric.se och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
  2. Välj den arbetsplats där den aktuella grinden finns.
  3. Leta upp den användare du vill ge möjlighet att fjärröppna grindar, dubbelklicka och välj sedan alternativet Avancerat.
  4. Bocka sedan i alternativet Tillåt fjärröppning av fordons- och rotationsgrindar med appen Ease CheckIn.
  5. Klicka på Spara och Stäng.

TIPS: Vår rekommendation är att fjärröppning endast bör användas av ett fåtal betrodda personer som öppnar grindar åt transportfordon.

Öppna grinden i appen

  1. Öppna Ease CheckIn och se till att du är på rätt arbetsplats.
  2. Välj alternativet Fordonsgrindar.
  3. Tryck på Öppna grind.
  4. Fyll i Grindnamn och Serienummer för grinden. 
  5. Tryck sedan på Öppna grind

Grinden är nu tillagd och kan öppnas via appen med ett enkelt tryck. 

OBS! För att öppna en fordons- och eller rotationsgrind första gången måste man känna till dess serienummer. Grindnamn väljer man själv då detta endast visas i appanvändarens lista efter att grinden öppnats första gången.