När avtal för tjänsten Leverantörsuppföljning tecknats och därefter aktiverats för ert företag behöver ni kontakta vår support för att aktivera de tilltänkta användarnas konton. För denna tjänst använder man samma konto som i vår app Ease CheckIn, så det är bra om ni säkerställer att alla användare har ett sådant. Om inte skapar ni detta själva innan ni kontaktar oss. Ladda ner appen här.

Checklista:

  1. Teckna avtal för tjänsten Leverantörsuppföljning.
  2. Se över vilka användare som behöver tillgång till systemet och i fall de ska ha rättighet att justera tröskelvärdena för de olika kvalificeringsreglerna. 
  3. Se till att tänkta användare har appkonton (Ease CheckIn).
  4. Kontakta vår support för aktivering av konton.

OBS! Notera att det finns olika rättighetsroller, och att det endast är den högre behörigheten som har rätt att Ändra inställningar för kvalificeringsreglerna.