För att öppna fordonsgrindar och eller rotationsgrindar via appen Ease CheckIn måste användaren i fråga ha de rättigheter som krävs att öppna grinden via kortläsaren vid grinden. Dessa rättigheter hanteras som vanligt i Infobric Ease. 

Därefter måste inställningen ”Tillåt fjärröppning av fordons- och rotationsgrindar med appen Ease CheckIn” aktiveras på individnivå, vilket du gör på följande sätt. 

  1. Gå till https://ease.infobric.se.
  2. Välj den arbetsplats där den aktuella grinden finns.
  3. Leta upp den användare du vill ge möjlighet att fjärröppna grindar, dubbelklicka och välj sedan alternativet Avancerat.
  4. Bocka sedan i alternativet Tillåt fjärröppning av fordons- och rotationsgrindar med appen Ease CheckIn.
  5. Klicka på Spara och Stäng.

TIPS: Vår rekommendation är att fjärröppning endast bör användas av ett fåtal betrodda personer som öppnar grindar åt transportfordon.