Ease Construction

Ease Smart Lock

Kom igång med Ease Smart Lock
Förbered installationen: 1. Säkerställ att du är Konfiguratör på arbetsplatsen För att konfigurera Ease Smart Lock behöver du vara Konfiguratör på a...
Fre, 3 dec., 2021 at 8:36 F.M.
Länka konton
För att du skall kunna installera och konfigurera Ease Smart Lock på arbetsplatsen måste du länka ditt Ease CheckIn-konto med ditt Infobric Ease-konto. ...
Fre, 3 dec., 2021 at 8:38 F.M.
Installera Ease Smart Lock
Att installera Ease Smart Lock går snabbt och smidigt. Förfarandet kan skilja sig åt beroende på vilken låstyp den aktuella dörren har, men följer i stora d...
Mån, 21 feb., 2022 at 11:13 F.M.
Konfigurera Ease Smart Lock
När låset är fysiskt installerat återstår endast att konfigurera låset. Detta görs av en konfiguratör på den aktuella arbetsplatsen och går till så här:...
Fre, 3 dec., 2021 at 8:38 F.M.
Inpassering med Ease Smart Lock
Sköt din in- och utpassering med byggbranschens mest använda app för närvaroregistrering – Ease CheckIn. Öppna och logga in i Ease Check...
Fre, 3 dec., 2021 at 8:38 F.M.