Infobric Site Support

Installasjon

Installasjon av kortleser
Med Simple Infobric Reader kan du registrere kort på din arbeidsplass ved hjelp av en USB-kortleser. Slik installerer du programvaren: Installasjon av S...
Koblingsskjemaer elektronikk
Dokument og manualer Regboks, elektronisk mannskapsliste Regboks 240 – elektronisk mannskapsliste, Produktblad Regboks 240 – Spesifikasjoner Dørlås ...
Anti-passback – rotasjonsport
Anti-passback er en instilling for den ventetiden som må være, før neste passering kan foretas med samme kort. Dersom du drar kortet på rotasjonsgrindens le...