Ease Construction

Installasjon

Installasjon av kortleser
Med Simple Infobric Reader kan du registrere kort på din arbeidsplass ved hjelp av en USB-kortleser. Slik installerer du programvaren: Installasjon av S...
Wed, 28 Des, 2022 at 10:28 AM
Koblingsskjemaer elektronikk
Dokument og manualer Regboks, elektronisk mannskapsliste Regboks 240 – elektronisk mannskapsliste, Produktblad Regboks 240 – Spesifikasjoner Dørlås ...
Wed, 7 Des, 2022 at 2:43 PM
Anti-passback – rotasjonsport
Anti-passback er en instilling for den ventetiden som må være, før neste passering kan foretas med samme kort. Dersom du drar kortet på rotasjonsgrindens ...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:38 AM