Anti-passback er en instilling for den ventetiden som må være, før neste passering kan foretas med samme kort. Dersom du drar kortet på rotasjonsgrindens leser, kan du ikke passere med samme kort innen den tidsrammen du har bestemt i nettjenesten Infobric Site.

Alle som er innlogget i Infobric Site kan aktivere Anti-passback, men som oftest er det konfiguratoren i samråd med brukeren på plass, som foretar dette når enheten legges opp. Det er kun konfiguratorer som kan legge opp enheter.

Tenk på: Sett ikke alt for langt tid som Anti-passback. Dersom en person av en eller annen årsak ikke kunne passere gjennom grinden ved første kortdragning, ønsker personen ikke å vente for lenge, for å få tiltrede til arbeidsplassen.

Ønsker du å koble Anti-passback til rotasjonsporten?

  1. Gå til site.infobric.com og logg inn med brukernavn og passord.
  2. Velg den arbeidsplass som Anti-passback skal brukes på i feltet Arbeidsplass i menyen.
  3. Klikk på hovedalternativet Enheter, nederst til venstre i startvinduet til din arbeidsplass.
  4. Dobbeltklikk på den rotasjonsporten du vil ha Anti-passback på.
  5. Klikk på knappen Tiltrede og still inn ønsket tid ifølge bildet nedenfor.