Arbeidstilsynets jobb er å bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Også antall arbeidsulykker på byggeplassen skal reduseres.

Arbeidstilsynet fører jevnlige tilsyn på bygg- og anleggsplasser. Målet med tilsynet er å bedre arbeidsbetingelsene i bygg- og anleggsnæringen.

Inspektørene som besøker byggeplassen benytter seg av sjekklister på tilsyn. Disse danner grunnlaget for hva de sjekker. Arbeidstilsynet kan både avtale tilsyn, og dukke opp uanmeldt.

Sjekklister ved tilsyn på byggeplassen

I perioden 2014 til 2016 prioriterte Arbeidstilsynet besøk i særlig utsatte næringer, der byggebransjen var en av dem. Byggebransjen har en rekke utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet. I den sammenheng publiserte de en rekke sjekklister for ulike faser i prosjektet. Les mer om dette på arbeidstilsynets nettsider.

Virkemilder og reaksjoner fra arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet avdekker feil og mangler kan dette føre til ulike konsekvenser. Arbeidstilsynet benytter disse virkemidlene:

  • Tilsyn
  • Veiledning
  • Samarbeid med andre
  • Rammekrav avtaler


Reaksjoner

  • Pålegg
  • Byggestans
  • Tvangsmulkt
  • Politianmeldelser.

God HMS er lønnsomt både for ansatte, virksomheten og samfunnet. Ved å hele tiden ha et fokus på helse, miljø og sikkerhet, er du alltid godt rustet til å motta et besøk fra Arbeidstilsynet.

Bestill HMS-kort til dine ansatte hos Idemia Norway AS, tidligere Oberthur Technologies her.