Representant i personopplysningsspørsmål

  • Sørg for at den personen i selskapet som er autorisert til å representere deg i personopplysningssaker er registrert hos Infobric. Det er denne personen som håndterer GDPR-forespørslerl til Infobric. Personen registreres i forbindelse med at Infobrics grunnavtale og generelle vilkår for tjenesten signeres. Dersom du ikke har gitt informasjon om denne kontaktpersonen kan dere gjøre det her: Ny kunde – Infobric Construction

Policy, rutiner og annet

  • Gå gjennom deres rutiner og policy for hvilke personer som får rettigheter som administratorer på deres systemklient. Sørg for at dere regelmessig gjennomgår og sletter blant brukerne som har fått rettigheter, for eksempel når personen forlater selskapet. 
  • Husk at hvis du ansetter en personopplysningsassistent, f.eks et maskinutleiefirma, for å administrere din bruk av Infobric Site som system-/bruker-/rapport-og/eller plassadministrator kreves det at dere har en personopplysningsassistentavtale mellom dere. Kun en autorisert person kan gi instrukser til Infobric om å legge til nye systembrukere på kundens systemklient. Disse brukerne, forutsatt at de har fått rettighetsrollen Brukeradministrator, kan deretter selv gi andre brukere rettigheter.

Har du spørsmål?

Det ligger et stort ansvar på både personopplysningsansvarlig og personopplysningsassistent å gjøre de endringer som kreves i henhold til GDPR. Vi anbefaler at du leser om personopplysningsloven på Datatilsynets hjemmeside

For mer informasjon om personopplysningsbehandling i Infobric Site anbefaler vi vår GDPR-opplæring. Du kan melde deg på via våre opplæringer på vår nettside.

Du kan være trygg på at vi i Infobric hjelper deg med den informasjonen du har behov for ved å bruke Infobric Site og behandle personopplysninger i tjenesten på en sikker måte. Kontakt oss gjerne på support@infobric.no eller +47 400 14 51.