Når låsen er fysisk installert, gjenstår det bare å konfigurere låsen. Dette gjøres av en konfigurator på den aktuelle arbeidsplassen og foregår slik:

 1. Åpne og logg på Ease CheckIn.
 2. Gå til Mine arbeidsplasser.
 3. Velg arbeidsplassen der du vil installere Ease Smart Lock.
 4. Velg alternativet Smartlåser.
 5. Trykk på plussikonet nede til høyre samtidig som du befinner deg ved låsen du vil konfigurere.
 6. Følg instruksjonene i appen for å gå inn i konfigureringsmodus.
 7. I den første visningen ser du informasjon om låsen og kan velge Lås type, Retning ved opplåsing og om du vil at varselsignal skal brukes ved kritiskt lavt batterinivå. Når du er ferdig, velger du Neste nede i høyre hjørne.
 8. Skriv inn Navn på låsen.
 9. Velg deretter hvilken enhetsgruppe låsen skal tilhøre. Dette styrer når låsen kan brukes og av hvem. Innstillinger for skjemaene og rettighetene som deretter kobles til den valgte enhetsgruppen, håndteres av en stedsadministrator på arbeidsplassen. Hvis du vil opprette en ny enhetsgruppe, gjør du det ved å trykke på plussikonet nede til høyre.
 10. Skriv en kort beskrivelse av låsen. Når du er fornøyd, velger du Klar nede i høyre hjørne.
 11. Låsen er nå konfigurert og klar til bruk.