Infobric Site gjør det mulig for plassadministratorer å sende ut meldinger som blir tilgjengelige for folk på arbeidsstedet via Ease CheckIn. På denne måten får du raskt tilgang til viktig informasjon om din arbeidsplass.

  • Avsender kan følge opp hvem som har sett og lest meldingen, og på den måten sørge for at informasjonen har nådd ut til de rette personene. Avsenderen kan også se hvilke personer som leser meldingen og på hvilket tidspunkt.
  • Avsender kan også velge at det skal sendes et ut varsel i forbindelse med meldingen. Varslinger bruker mobilens innebygde varslingsfunksjon (varsling i Android). Varselet viser kun informasjon om at en ny melding er publisert og på hvilken arbeidsplass. Hvis varsling ikke brukes vil meldingen bli publisert i appen, men uten synliggjøring bortsett fra under menyvalget Meldinger.


Slik ser det ut i appen

Nedenfor kan du se hvordan det ser ut på mobilen og i Ease CheckIn når en ny melding er publisert:

  • På arbeidsplassen indikerer et rødt uthevet tall ved siden av menypunktet Meldinger at nye meldinger er tilgjengelige for lesing.
  • Slik vises selve meldingen i Ease CheckIn.