Infobric Site Support

Arbeidsplass

Legg til deg på en arbeidsplass
Hvis du allerede er registrert på arbeidsplassen (som har aktivert støtte for Ease CheckIn) vises denne automatisk i appen. Hvis ikke må du selv legge deg t...
Fjernåpning av porter via appen
For å åpne kjøreporter via appen Ease CheckIn, må brukeren ha de rettighetene som kreves for å åpne porten via kortleseren ved porten. Disse rettighetene hå...
Meldinger
Infobric Site gjør det mulig for plassadministratorer å sende ut meldinger som blir tilgjengelige for folk på arbeidsstedet via Ease CheckIn. På denne måten...