For å åpne kjøreporter via appen Ease CheckIn, må brukeren ha de rettighetene som kreves for å åpne porten via kortleseren ved porten. Disse rettighetene håndteres som normalt i Infobric Site.  

Deretter må instillingen «Tillat fjernåpning av kjøreport med appen Ease CheckIn» aktiveres på individnivå, som du gjør på følgende måte:

1.    Gå til site.infobric.com og logg inn med ditt brukernavn og passord.
2. Velg den arbeidsplassen der den aktuelle porten er.
3. Finn den brukeren du vil gi mulighet til å fjernåpne porter, dobbeltklikk og velg alternativet Avansert.
4. Kryss av for alternativet Tillat fjernåpning av kjøreporter med appen Ease CheckIn.
5. Klikk deretter på Lagre og avslutt

TIPS: Vi anbefaler at denne rettigheten kun deles ut til et fåtall personer, som åpner porten for transporthensyn.

Åpne porten i appen

1. Åpne Ease CheckIn og se at du er på riktig arbeidsplass.
2. Velg alternativet Kjøreporter.
3. Trykk på Åpne port.
4. Fyll ut Portnavn og Serienummer for porten.
5. Trykk deretter på på Åpne port

Porten er nå lagt til og kan åpnes via appen med et tastetrykk. 

OBS! For å åpne en kjøreport første gangen må man ha serienummeret tilgjengelig. Portnavn velger du selv, da dette kun er synlig i appbrukerens liste etter at porten er åpnet første gang.