HMS-kort for bygge- og anleggsplasser

Byggekortet er byggebransjens standard for obligatorisk identifikasjon og tilstederegistrering på byggeplasser.

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for.

Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge må også bære HMS-kort. Dette gjelder også kortvarige oppdrag. 

Hvis du ikke har byggekort, kan du bestille her.

Bruk HMS-kortet som nøkkel

Fra 1. juli 2017 gjelder nytt krav i byggherreforskriften om elektronisk føring av oversiktslister, med blant annet angivelse av HMS-kortnummer. Med byggekortleseren «Regboks» fra Infobric, kan de ansatte bruke sitt HMS-kort for inn- og utregistrering.

Når man i gamle dager måtte innom brakka for å registrere seg inn, kan de nå enkelt lese byggekortet i byggekortleseren «Regboks» på vei inn og ut.

Derfor må arbeidstakerne ha byggekort

Byggeherreforskriftens paragraf 15s formål er å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen blir ivaretatt. Ved å bære HMS-kort vil arbeidstilsynet til enhver tid kunne identifisere hvem du er, og hvem du arbeider for.

Følgende arbeidsgrupper må ha gyldig HMS-kort

Vær oppmerksom på at følgende arbeidsgrupper skal ha et gyldig HMS-kort:

  • Korttidsprosjekt
  • Enkeltpersonforetak
  • Utenlandsk statsborger
  • Støttefunksjoner som renholdsarbeidere eller kantinemedarbeidere
  • Jobber for et utenlandsk firma
  • Innleid arbeidskraft

Bestill HMS-kort til dine ansatte hos Idemia Norway, tidligere Oberthur Technologies her.

Konsekvenser ved manglende HMS-kort

Mangel på HMS-kort kan gjøre at Arbeidstilsynet hindrer den ansatte i å jobbe, og gjelder dette flere ansatte kan det i verste fall føre til en kostbar byggestans. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.

Det er arbeidsgivers ansvar å bestille HMS-kort

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at alle på bygge- og anleggsplassen har gyldig HMS-kort. Kortet er arbeidsgivers eiendom, og skal leveres inn når arbeidsforholdet avsluttes.

Gyldighet og fornyelse av HMS-kort

Et HMS-kort gjelder for to år av gangen. Grunnen til dette er at kortet skal gi korrekte opplysninger. Om arbeidsforholdet eller virksomheten opphører, vil kortet bli ugyldig og skal sendes til Idemia Norway AS for makulering.

Dersom selskapet blir kjøpt opp, fusjonerer eller endrer organisasjonsform må det bestilles nye kort.

Når kortet utløper etter to år, skal arbeidsgiver bestille nytt kort, velg fanen «fornyelse» på byggekort.no.

Om en ansatt slutter eller kortet løper ut, skal kortet sendes til kortutsteder for makulering. Glemt passord finner du på byggekort.no.

Nye HMS-kort fra 2018

HMS-kortene for bygg og anlegg får nytt utseende fra januar 2018. Tidligere var de grønne, mens de nye er rosa. QR-koden på baksiden av de nye kortene kan brukes til å sjekke status for HMS-kortet, slik at ansatte kan gi beskjed til arbeidsgiver når det må bestilles nytt. Eksisterende HMS-kort er gyldige frem til utløpsdato, så i en mellomperiode vil HMS-kortene både være grønne og rosafargede. Leverandøren av kortene, Oberthur Technologies Norway AS har også skiftet navn til Idemia Norway AS.

Om du mister ditt HMS-kort

Om du som ansatt mister eller blir frastjålet ditt HMS-kort, må du umiddelbart si ifra til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal deretter melde fra til Idemia Norway AS og gjøre kortet ugyldig. Dette gjøres på byggekort.no under fanen «mine kort».