Infobric Site Support

HMS

Lovpålagt HMS-kort
Formålet med byggherreforskriften §15 er å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. På byggeplasser er det...
Slik lager du en HMS-plan
Byggherreforskriften krever at byggherre eller prosjektleder sørger for at det blir laget en plan som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø før opprettelse av...
Hva er en SHA-plan?
SHA er en del av byggherreforskriften, og defineres som «hvordan byggherre skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjekte...
Slik lager du en SHA-plan
Det skal lages en SHA-plan for alle bygg- og anleggsprosjekter. Det er byggherrens ansvar å påse at det lages en skriftlig plan før arbeidet starter. Byggh...
Slik forbereder du et tilsyn fra arbeidstilsyne
Arbeidstilsynets jobb er å bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager...
Sjekklister fra arbeidstilsynet
Her finner du en oversikt over sjekklistene fra Arbeidstilsynet. Målet til Arbeidstilsynet er å redusere arbeidsulykker, arbeidsrelaterte belastninger og ...
HMS-kortet – Nøkkelen til en sikker byggeplass
Det har siden 2008 vært krav om at alle som arbeider på en byggeplass må bære HMS-kort. Hensikten med byggekortet er å kunne identifisere hvem man er, og hv...
HMS-kort
HMS-kort for bygge- og anleggsplasser Byggekortet er byggebransjens standard for obligatorisk identifikasjon og tilstederegistrering på byggeplasser. ...
Aktiver integrasjonen mot HMSREG
Om du ønsker at ditt selskap sine arbeidsplasser skal ha muligheten til å integrere seg med HMSREG må det i første omgang aktiveres for respektive systemkli...