Om du ønsker at ditt selskap sine arbeidsplasser skal ha muligheten til å integrere seg med HMSREG må det i første omgang aktiveres for respektive systemklient. Denne instruksjonen må gis av signeringsfullmektig i selskapet eller en annen person med fullmakt. Dette kan du gjøre her. Det innebærer kun en signering av en instruks, hvor du som kunde opplyser om at du ønsker å dele informasjon fra din systemklient med HMSREG.

Når integrasjonen er aktivert på systemklienten må du i neste steg aktivere den manuelt for hver arbeidsplass.

Slik går du frem for å aktivere integrasjonen mot HMSREG for arbeidsplassen:

  1. Gå til site.infobric.com og logg deg inn med brukernavn og passord.
  2. Velg den arbeidsplassen hvor du ønsker å aktivere integrasjon mot HMSREG.
  3. Klikk på Arbeidsplass-innstillinger øverst i menylinjen. Vinduet for Arbeidsplassen åpnes.
  4. Under Innstillinger velger du alternativet Integration.
  5. Huk av ruten Aktivere dataoverføring til HMSREG.
  6. Skriv inn ditt HMSREG-prosjektnummer.
  7. Lagre og avslutt.
  8. Integrasjonen mot HMSREG er nå aktivert for arbeidsplassen.

OBS! Merk at arbeidsplassen må opprettes i HMSREG for å kunne aktivere integrasjonen på arbeidsplassen i Infobric Site.