UE-kjede er en tjeneste i Infobric Site som gir en oversikt over hvilke underentreprenører som er aktive på byggeplassen, og brukes til å spore forholdet mellom alle entreprenørene. UE-kjede kan brukes med bedriftsadministrasjon, der inviterte entreprenører kan bekrefte sitt forhold til andre aktører og eventuelt innrapportere sine underentreprenører. En prosess som gjør det mulig å delegere oppbygging av UE-kjeden. Inviterte entreprenører kan da bekrefte sitt forhold til andre aktører og eventuelt innrapportere sine entreprenører, hvis man har tillatelse til å leie inn andre underentreprenører.

Hurtigguide til UE-kedje

Informasjon til berørte parter

Om det er tatt en sentral beslutning om å aktivere tjenesten UE-kjede på en eller flere bygg- og anleggsplasser, bruk denne informasjonen til å beskrive tjenesten og hva den innebærer for plassledelsen.

For å informere underentreprenører i forkant om at det forventes at de registrerer sitt og sine kontraktsforhold på bygge- og anleggsplassen, bruk denne informasjonen om tjenesten og hva den innebærer for operative underentreprenører.