Du behandler personaljournal og produkter koblet til din arbeidsplass i nettjenesten Infobric Site. Via nettjenesten kan du, eller personer som du har gitt rettigheter, blant annet tilkoble og konfigurere de enheter som skal brukes til mannskapsregistrering. 

Start av arbeidsplass i Infobric Site

For å starte din arbeidsplass i Infobric Site sender du inn opplysninger om byggprosjektet og angir hvilke personer som skal ha plassadministrasjons- og/eller konfigurasjonsrettigheter på arbeidsplassen. Hver bruker får en egen innlogging til nettjenesten. Når din arbeidsplass i Infobric Site er startet, sender vi informasjon om brukernavn og passord til deg og de personer som du eventuelt har angitt som plassadministrator og konfigurator via e-post. Etter at vi har mottatt fullstendig og riktig utfylt arbeidsplassdokumentasjon, opprettes din arbeidsplass i løpet av 1-2 arbeidsdag.

STARTE ARBEIDSPLASS

Ønsker du å starte arbeidsplasser selv?

Som avtalekunde hos oss kan du selv starte opp nye arbeidsplasser i Infobric Site. Kontakt oss så forteller vi mer.

Har du ikke fått innloggingsopplysninger?

Kontakt oss på support@infobric.no dersom du ikke har fått e-posten med opplysninger om innlogging.