Regboks, Infobrics egen byggekortlser, er en digital enhet som registrerer tilstedeværelse slik at du har kontroll over hvem som befinner seg byggeplassen. Den underletter jobben med å holde uvedkommende borte fra byggeplassen. Mannskapet registrerer seg enkelt inn og ut ved å skanne det lovpålagte HMS kortet Regboksen. Listene over tilstedværelse lagres tygt i nett-tjenesten Site.


Ved oppstart av et nytt byggeprosjekt

Når du skal sette i gang et nytt byggeprosjekt plasserer du ut Regboksen der det er naturlig. Man kan henge opp Regboksen ved inngangen, i brakka, på lumpen og ved de mest trafikkerte ferdselsårene på byggeplassen.

Du kan se video, lese hvordan du kommer i gang med Regboksen förste gang her.


For å starte din arbeidsplass i Infobric Site, registrerer du informasjon om byggeprosjektet og hvilke personer som skall tilgang til systemet  her. Når din  arbeidsplass er startet, sender vi brukernavn og passord til de personer du har angitt som plassadministrator og konfigurator.


Etter at vi har mottatt fullstendig og korrekt arbeidsplassdokumentasjon, opprettes din arbeidsplass i löpet av 1-2 virkedager. Her kan du sende inn prosjektdokumentasjonen til oss.


Koble til regboks på ny arbeidsplass

I nett-tjenesten Infobric Site skal du nå opprette en ny “arbeidsplass” og gi denne et namn.

Her får du en stegvis forklaring til hvordan du gjør dette.


Registrere brukerne

Deretter registrerer du de brukerne som skal ha muligheten til å kunne stemple seg inn og ut på byggeplassen. Du kan enten gjøre jobben manuelt, fra kortlsere koblet til datamaskinen eller gjennom søk.


Du kan også sette maskinen til å gjøre jobben for deg, og huke av for at de ansatte registreres i systemet første gang de stempler seg inn i Regboksen.

Se stegvis forklaring her.


Bruk av byggekortleser i det daglige

Når de ansatte på byggeplassen ankommer og forlater stedet, stempler de seg inn og ut. På den måten har du til enhver til kontroll over hvem som er til stede. Husk at det er arbeidsgivers ansvar å utstyre de ansatte med det lovpålagte HMS-kortet de bruker for å registrer seg inn og ut.


Ved kontroll

Listene skal til enhver tid være tilgjengelige, og skal ved kontroll vises til arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. Alt ligger trygt lagret i Infobric Site, og kan til enhver tid hentes frem. Slik henter du frem listen.


Når prosjektet avsluttes

Når byggeprosjektet avsluttes, skal arbeidsplassen avsluttes i Infobric Site. Here kan du gjøre dette. Når prosjektet er avsluttet, kan du arkivere “arbeidsplassen”, slik at du kan hente ut lister senere.


Du kan både kjøpe fra oss, eller leie Regboks  fra våre partnere. Velger du å leie får du av våre partnere hjelp til oppsett, registrering, montering og nedrigg. Kontakt oss her, og finn uthvilken løsning som passer best for ditt bruk.