Tilstedestatus er en personopplysning, og derfor er det åpnet for å kontrollere om tilstedesynkronisering skal være aktivert eller ikke. Denne innstillingen gjøres for hver arbeidsplass og betyr at appbrukeren ikke ser registreringene gjort med fysiske kort, men bare den siste hendelsen (innsjekk / utsjekk) registrert i appen.

Slik håndteres innstillingen for tilstede synkronisering:

  1. Velg Innstillinger for Arbeidsplass i den øvre meny.
  2. Under Vis velger du alternativet Ease CheckIn.
  3. Kryss deretter i eller av avkrysningsruten Steng av tilstede synkronisering fra dine preferenser.

    OBS! Tilstede synkronisering betyr at brukeren i appen også kan se inn- og utsjekkinger som er gort med kort via en Regboks / Kontrolboks på den aktuelle arbeidsplassen.