I kampen mot svart arbeid, og for å nå målet om en seriøs byggebransje vil regjeringen fra 1. juli 2017 skjerpe kravene til HMS-kort og elektroniske oversiktslister på byggeplassen.

Den nye forskriften krever at man fører elektroniske oversiktslister over alle som utfører arbeid på en bygge- eller anleggsplass. De nye kravene ble innført 1. juli 2017.

Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet  intensiveres

Pressen har avdekket mange forhold som manglende HMS kort og tvilsomme arbeidsforhold det siste året. Myndighetene intensiverer derfor innsatsen mot arbeidslivskriminalitet innenfor bygg og anlegg. En endring i byggherreforskriften kommer nå. Vær derfor forberedt, begynn med elektroniske mannskapslister nå. Du verner om byggebransjens omdømme og viktige samfunnshensyn som lønn, arbeidsvilkår og HMS for alle.

Hos Lovdata kan du lese den nye forskriften.


Dette innebærer endringen for deg

Mange har til nå ført oversiktslister med penn og papir, og oppgaven er tidkrevende å holde oppdatert. Den største praktiske endringen er at disse listene nå må føres elektronisk. Ved hjelp av byggekortleseren Infobric Regboks får du en enkel registrering, som automatisk oppdateres i nett-tjenesten Infobric Site og viser tilstedeværelse i sanntid. Vi tilbyr også en app for enda enklere mannskapsregistrering.

Alle ansatte registrer HMS-kortet sitt i byggekortleseren når de ankommer, og forlater byggeplassen. På den måten har du hele tiden oppdaterte oversiktslister, og er kun et tastetrykk unna om en nødsituasjon oppstår. Regboksen kan også plasseres ved inngangen, og brukes som adgangskort og registrering i ett.

Regboksen er enkel å montere, og lett å ta i bruk. Det eneste du trenger er et strømuttak.


Svært få endringer for de ansatte

Siden 2008 har det på norske byggeplasser vært krav om at alle arbeidstakere på en bygge- og anleggsplass er utstyrt med HMS-kort. Hensikten er å kunne identifisere den ansatte, og hvem den arbeider for. Også utenlandske arbeidstakere, renholdspersonell, innleid arbeidskraft og de som skal utføre små oppdrag må til enhver tid bære HMS-kort på arbeidsplassen.

Med Regboks blir det enklere å oppfylle dette kravet, da man bruker HMS-kortet til å registrere seg når man ankommer arbeidsplassen.

Har du spørsmål rundt endringen i byggherreforskriften, og lurer på hvordan vi i Infobric kan hjelpe deg?