Hvis Regboks eller Kontrollboks viser en feilmelding som indikerer at enheten mangler kontakt med systemet, er det noen enkle feilsøkingssteg du kan gjøre før du eventuelt kontakter vår support. 

For å gå inn på enhetens meny og se en mer spesifikk feilmelding, må du gjøre følgende:

1.    Trykk på Regboksens/Kontrollboksens første og fjerde knapp samtidig i 2 sekunder.

2.    Da kommer du inn i en meny der du kan velge Status (bruk den første og andre knappen for å navigere rundt i menyen). Når Status er uthevet, trykk Open ved å trykke på den tredje knappen. 

3.   Når du er inne på Status finner du på venstre side Last error, der den nåværende feilmeldingen vises. Se under for mer informasjon 
om de ulike feilmeldingene du kan støte på og hvordan du skal håndtere dem.  

____________________________________________________________________________________

DNS LOOKUP FAILED 

Forklaring: Problemer med roaming for SIM-kort. 

Dette gjør du: Kontakt support. 

_____________________________________________________________________________________

NO SIM CARD

Forklaring: SIM-kort ligger løst/ikke riktig i SIM-kortholderen.

Dette gjør du: Ta ut SIM-kortet og sett det tilbake i korrekt posisjon. SIM-kortet finner du på enhetens underside, der kabelen går inn. Skru av de fire skruene for å åpne luken og komme til SIM-kortholderen. 

______________________________________________________________________________________

APN OR BAD CELL SIGNAL

Forklaring: SIM-kortet finner ikke et nettverk der enheten er montert.

Dette gjør du: Om mulig, flytt enheten/porten 15-20 meter. 

______________________________________________________________________________________

Feilmelding ved installasjon av nettverkskabel

Forklaring: Hvis enheten er installert med en nettverkskabel og den viser en feilmelding om at enheten ikke er koblet til systemet, bør du først feilsøke ruteren og kabelen.

______________________________________________________________________________________

Tomt feilmeldingsfelt

Forklaring: Hvis det kun vises en strek og ingen faktisk feilmelding under Last error, så er feilen relatert til serveradressen. 

Dette gjør du: Kontakt support. 

______________________________________________________________________________________