Fra 1. juli gjelder det nye kravet i byggherreforskriften, om elektronisk føring av oversiktslister på byggeplassen. Dette innebærer at mange virksomheter må legge om rutinene sine, og etterkomme kravene.


Er vi klare for den nye byggherreforskriften?

Den norske byggebransjen er en industri i vekst! SSBs tall for 2016 viser en økning i omsetningen på 4,4 prosent sammenlignet med året før. Dersom denne vekstraten fortsetter, vil bygg og anlegg vokse med 3 prosent i 2017.

Tyveri – et stort problem

Samtidig rapporteres det om enorme tilfeller av tyveri. Hele 90 prosent av store norske entreprenører har hatt tyveri fra byggeplass. De fleste av tilfellene forekommer fra containere, brakker og lump hvor verdifullt utstyr lagres.

De fleste av disse tyveriene kunne vært unngått hvis bransjen hadde bedre orden og mer kontroll over bygge- og anleggsplassen. Du kan ikke kjenne til alle som jobber på en større byggeplass, og det er derfor umulig å vite om alle som befinner seg der skal være der. De som begår forbrytelser er sjeldent maskerte innbruddstyver, men folk som har tilgang til byggeplassen. Dessverre kan vi vise til flere uheldige eksempler. Deriblant en byggeplass i Bergen som ble stengt på dagen og risikerer 375 000 kroner i bøter på grunn av manglende sikkerhet. Et annet eksempel er da Arbeidstilsynet inspiserte 2500 byggeplasser, og fant ut at 35% av mannskapet manglet gyldig HMS-kort.

Arbeidslivskriminalitet gir dårlig omdømme

Problemer rundt arbeidslivskriminalitet fører til større utfordringer, og mangel på sikkerhet gjør at bransjen lett gir plass til kriminalitet, korrupsjon, sosial dumping, hvitvasking av penger, ulovlig arbeid og miljøkriminalitet. Noe som igjen gir bygg og anlegg et dårlig omdømme og hindrer fri konkurranse.

Lovendring og juridiske krav

Resultatet ble en endring i byggherreforskriften annonsert implementert juli 2016. Bransjen fikk en knapp måned til å omstille seg og protesterte. Lovendringen ble utsatt. Det var en lettelse for bransjen, men kortvarig. Endringer tvinger seg frem etter dokumenterte tilfeller i pressen av arbeidslivskriminalitet. Derfor bør bransjen arbeide proaktivt og få kontroll på egne svakheter istedenfor å vente på at myndighetene kommer med et lovkrav.

Dette krever regjeringen

Loven som trådte i kraft 1. juli 2017 lyder:

15 første ledd annet punktum skal lyde:

Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:

  • navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • navn på byggherren
  • navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller  anleggsplassen.


Infobric har løsningen

Arbeidet for en sunn bygge- og anleggsbransje må begynne nå – og det er vi som kan gjøre noe med det. Bransjen verner om verdier som helse, miljø og sikkerhet. Lovendringen kom1. juli, og løsningen på problemene ligger i allerede utviklede produkter. Løsninger for registrering av tilstedeværelse gjennom elektroniske mannskapslister knyttet til det lovpålagte HMS-kortet. Dette gir full kontroll over hvem som befinner seg på byggeplassen og tilfredsstillelse av den varslede lovendringen.

Gjør klar for lovkravet

Fra 1. juli 2017 må utstyret være på plass og kontroller fra Arbeidstilsynet intensiveres. Så alle som har allerede har forberedt seg og fått installert riktig utstyr, har et stort forsprang.

Infobric gir deg muligheten til å oppfylle endringene på en svært enkel måte.