Når byggearbeidet er ferdigstilt bør arbeidsplassen arkiveres. Arbeidsplasser som er arkivert vurderes som permanent avsluttet. Det gjør det mulig å bruke arbeidsplassens enheter på andre bygge- og anleggsplasser. Personer hindres i og utilsiktet sjekke inn i mannskapslisten og eventuell fakturering av aktive enheter på bygge- og anleggsplassen opphører.

For å arkivere arbeidsplassen og få tilgang til arkiverte arbeidsplasser, må du være systemadministrator. Kontakt oss for mer informasjon om å bli systemadministrator. Du kan også arkivere arbeidsplassen ved å sende inn skjemaet avslutt arbeidsplass.