Det har siden 2008 vært krav om at alle som arbeider på en byggeplass må bære HMS-kort. Hensikten med byggekortet er å kunne identifisere hvem man er, og hvem man arbeider for. Dette er et ledd i kampen mot sosial dumping, svart arbeid og målet om å en seriøs byggebransje.

Fra 1. juli 2017 gjelder nytt krav i byggherreforskriften om elektronisk føring av oversiktslister, med blant annet angivelse av HMS-kortnummer.


Det er arbeidsgivers ansvar å bestille HMS-kort

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle som jobber på bygge- eller anleggsplassen er utstyrt med et HMS-kort utstedt fra Oberthur Technologies.

Arbeidstilsynets nettsider kan du lese mer om hvordan du bestiller HMS-kort.

Hvem må ha HMS-kort?

Alle som skal utføre arbeid på byggeplassen må ha et HMS-kort.

Også utenlandske arbeidstakere, renholds- og kantinepersonell, innleid arbeidskraft og de som skal utføre små oppdrag må til enhver tid bære HMS-kort på arbeidsplassen.

Enkeltpersonforetak skal også ha HMS-kort. Om man benytter seg av innleide arbeidstakere, er det utleievirksomhetens ansvar å utstyre arbeiderne med kort.

Følgende arbeidsgrupper må ha gyldig HMS-kort

Vær oppmerksom på at følgende arbeidsgrupper skal ha et gyldig HMS-kort:

  • Korttidsprosjekt
  • Enkeltpersonforetak
  • Utenlandsk statsborger
  • Støttefunksjoner som renholdsarbeidere eller kantinemedarbeidere
  • Jobber for et utenlandsk firma
  • Innleid arbeidskraft

Bestill HMS-kort til dine ansatte hos Idemia Norway AS, tidligere Oberthur Technologies her.

Hvor lenge er HMS-kortet gyldig?

Kortet er gyldig så lenge man er ansatt i virksomheten, men i maksimalt to år. Ved førstegangs fornyelse er det ikke nødvendig å sende inn nytt bilde og kopi av legitimasjon, men opplysningene blir slettet om man ikke fornyer kortet senest to måneder etter ID-kortets utløpsdato.

I nett-tjenesten Infobric Site kan du enkelt se når HMS-kortet er på vei til å løpe ut, i god tid til å bestille nytt.

Mistet eller blitt frastjålet kort?

Det er den ansattes ansvar å umiddelbart melde fra til arbeidsgiver om kortet blir borte eller stjålet. Du skal også levere fra deg HMS-kortet når du slutter i jobben. Har du flere arbeidsforhold, må du ha ett kort for hvert arbeidssted.

Konsekvenser for manglende HMS-kort

Mangel på HMS-kort kan gjøre at Arbeidstilsynet hindrer den ansatte i å jobbe, og gjelder dette flere ansatte kan det i verste fall føre til en svært kostbar byggestans. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.

Ansatte på en byggeplass bør nå være godt kjent med reglementet, og godt vant til å bære HMS-kortet på seg til enhver tid. Når man i gamle dager måtte innom brakka for å registrere seg inn kan de nå enkelt lese kortet i Regboksen på vei inn og ut.


Regbokser kan plasseres flere steder rundt på arbeidsplassen, eller der det er naturlig at man kommer inn og ut hver dag. Vi anbefaler på de mest trafikkerte ferdselsårene for å gjøre det lett for mannskapet å registrere sin tilstedeværelse. Du kan også sette opp automatisk nyregistrering, slik at det blir mindre jobb å ta imot besøkende på byggeplassen.

HMS-kort kan du bestille her.

Nytt HMS-kort fra 2018

HMS-kortene for bygg og anlegg får nytt utseende fra januar 2018. Tidligere var de grønne, mens de nye er dus rosa. QR-koden på baksiden av de nye kortene kan brukes til å sjekke status for HMS-kortet. Eksisterende HMS-kort er gyldige frem til utløpsdato, så i en mellomperiode vil HMS-kortene både være grønne og rosafargede. Leverandøren av kortene, Oberthur Technologies Norway AS har også skiftet navn til Idemia Norway AS.

Hvem fører tilsyn?

Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn på arbeidsplassene. HMS-kortet skal også fremvises til politi og skattemyndigheter om de ber om det. Les mer om tilsyn fra Arbeidstilsynet her.