Endringen i byggherreforskriften §15 krever at alle byggeplasser fører elektronisk mannskapsliste over alle som befinner seg på byggeplassen. Endringen trådte i kraft 1. juli 2017.

For de som ikke har endret rutinen, haster det derfor med komme i gang med elektronisk mannskapsliste. Da sikrer du både å tilfredsstille den nye lovendringen, samtidig som du tar samfunnsansvar i forhold til sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet.

Velg regboks og Infobric Site

Dersom du velger byggekortleseren fra Infobric, har du mulighet til å kjøpe eller leie den elektroniske registreringsboksen, som heter Regboks. Utleie gjøres via våre utleiepartnere. 

Byggherreforskriften krever at man registrerer følgende punkter, som også blir registrert i Infobric Site:

  • Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • Navn på byggherren
  • Navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller  anleggsplassen

Dyre konsekvenser

Dagbøter og byggestans er noe man gjerne vil unngå. Selv en kort byggestans kan ha alvorlige økonomiske konsekvenser, og medfører store bekymringer både for kunder og byggherre. 

For spesifikke priser, ber vi deg om å kontakte oss. Prisene varierer mye fra prosjekt til prosjekt, da det er avhengig av størrelsen på byggeprosjektet.