Som de fleste nå er klar over, er alle arbeidstakere på byggeplassen pålagt å bære HMS-kort, eller byggekort som det tidligere ble kalt. I følge byggherreforskriften §15, er byggeplasser fra 1. juli 2017 pliktig til å elektronisk føre alle som befinner seg på byggeplassen til enhver tid. Derfor har vi utviklet et system, som både dekker lovkravet samtidig som det gir deg som byggherre, byggebransjen og samfunnet en rekke fordeler.

Endringen i byggherreforskriften trer i kraft 1. juli 2017, og krever at alle byggeplasser fører elektroniske oversiktslister.

Kom i gang med elektronisk mannskapsliste

Byggekortleseren «Regboks» fra Infobric, er enkel å skru opp og koble seg til på vårt nettbaserte system, Infobric Site. Vi anbefaler å henge den opp ved de mest trafikkerte ferdselsårene f.eks ved døra til lumpen. 

Alt du trenger for å bruke Regboksen er strømuttak og tilgang til nettjenesten Infobric Site – du kan administrere byggeprosjektet ditt uansett hvor du er og fra mange ulike plattformer.

Bruk appen for enkel mannskapsregistrering

Med appen Ease CheckIn kan de ansatte registrere seg ut- og inn med et enkelt tastetrykk. Appen gjør det enda enklere å holde oversiktslistene oppdatert til en hver tid. Appen er gratis å laste ned. Og du finner den her:


Dette krever myndighetene

Fra 1. juli 2017 krever byggherreforskriften § 15 at oversiktslister skal føres elektronisk, kontrolleres daglig, og inneholde følgende opplysninger:

  • Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • Navn på byggherren
  • Navn på arbeidsgivere eller enmannsbredrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen
  • Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene.


Leie eller eie regboks?

Det er billigere å eie enn å leie system for elektronisk mannskapsregistering dersom man har en større byggeplass, og flere prosjekter etter hverandre. Dersom du har en veldig liten byggeplass, eller driver periodisk arbeid, anbefaler vi deg å bruke vår app. Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut av hva som er mest hensiktsmessig på ditt prosjekt.

Ønsker du å kjøpe Regboksen direkte fra oss, koster den 9900,-, og et månedlig abonnement på nett-tjenesten Infobric Site kommer i tillegg.

Den månedlige abonnementsprisen bestemmes av størrelsen på byggeprosjektet.

Systemet kan også leies fra våre utleiepartnere, da monterer, server og registrerer leverandøren systemet for deg – og rigger det hele ned igjen når byggeprosjektet avsluttes.