Loven krever at alle som befinner seg på byggeplassen skal være registrert elektronisk. Gjennom Infobrics enkle system, oppfyller du kravene på en tidsbesparende og kostnadseffektiv måte, enten du velger å eie eller leie. 

Dette trenger du

Det eneste du trenger for å begynne å føre elektroniske mannskapslister er en Regboks og nett-tjenesten Infobric Site.

Systemet kan kjøpes direkte fra Infobric, eller leies fra våre partnere.

Med appen Ease CheckIn er det enda enklere å registrere seg inn og ut, appen er gratis og lastes ned her:


Kjøp direkte, eller lei utstyret

Vi anbefaler de fleste brukere å eie system for mannskapsregistrering. Dette passer spesielt godt for store byggeplasser, eller for prosjektledere som har ansvar for mange prosjekter. 

Man kan kjøpe Regboksen, også kalt byggekortleseren, direkte fra oss. Regboksen koster 9900,-. Da følger et månedlig abonnement på nett-tjenesten Infobric Site, abonnementet avhenger av størrelse på byggeprosjektet.

Dersom du har få mann i sving på bygg- eller anleggsplassen og ønsker en enkel måte å oppfylle lovkravet på, anbefaler vi deg vår app.

Systemet kan også leies fra en av våre mange utleiepartnere.

Hvorfor skal jeg føre elektronisk oversiktsliste?

I tillegg til å møte kravet fra myndighetene, om at alle som jobber på en byggeplass må være elektronisk registrert, finnes det en rekke fordeler ved Infobrics systemer. Vi jobber hele tiden med å utvikle systemer som gjør byggeplassen din sikrere og mer effektiv.

Sparer tid og gir økt trygghet

Din tid koster, manuelle papirlister er tidkrevende, og stjeler tid fra andre viktige oppgaver. Elektronisk registrering gir deg oversikt over tidsbruk i byggeprosjektet, og hvilke som er til stede. Du får et enkelt og effektivt grunnlag for fakturaoppfølging, og i en nødsituasjon har du fullstendig oversikt over personell.

Systemet kan også bygges ut med flere nyttige funksjoner som dørlåssystem, maskinstyring, energisparing og kjøreporter eller rotasjonsporter.

Skaffe Infobric sin elektroniske mannskapsliste?

Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss i Infobric for å kartlegge hvilke behov du har. Vi bistår deg med å finne ut av hva som er mest hensiktsmessig for ditt byggeprosjekt. 

KONTAKT OSS