Det er nå mulig å planlegge slik at dører/porter kan stå oppe til bestemte tider. Her velger du en tidsplan for når enheten skal forbli åpen. Dette kan være en eksisterende eller en ny tilpasset tidsplan på arbeidsplassen for når den aktuelle porten skal stå oppe etter at den først er åpnet. Porten er som vanlig låst ved standard. Den vil imidlertid forbli åpen i henhold til den valgte tidsplanen etter først å ha blitt åpnet av en person med gyldige rettigheter. Porten kan alltid lukkes manuelt med en ekstra kortlesing.

For å aktivere denne funksjonen, gjør følgende:

  1. Gå til site.infobric.com og logg inn med brukernavn og passord.
  2. Velg arbeidsplassen der gjeldende port er plassert.
  3. Klikk på Enheter fra hovedmenyalternativene.
  4. Velg enheten som er koblet til porten du vil holde åpen. Klikk Åpne .
  5. Under Vis velger du alternativet Avansert.
  6. Hold Opplåst velger du tidsplanen der porten skal forbli ulåst når den er åpnet. I mellomtiden kan den stenges når som helst av noen med rett til å åpne porten ved å trekke et kort.
  7. Klikk Lagre og lukk i menyen når du er ferdig. Vinduet lukkes.
  8. Klikk på Oppdater enheter i menyen for å distribuere endringene dine på arbeidsplassenheten.

MERK FØLGENDE! Alle som har rett til å låse opp døren kan også lukke porten ved å sveipe kortet sitt. Med andre ord trenger det ikke å være den samme personen som satte den i Hold Opplåst, dvs. åpnet porten.