Hvis du allerede er registrert på arbeidsplassen (som har aktivert støtte for Ease CheckIn) vises denne automatisk i appen. Hvis ikke må du selv legge deg til på arbeidsplassen.

  1. Gå til Mine arbeidsplasser.
  2. Trykk på plussikonet.
  3. Fyll i arbeidsplassens prosjektnummer.
  4. Trykk på Søk. Alle søketreff vises i en liste.
  5. Trykk på den arbeidsplass som du vil legge deg til på. Arbeidsplassens detaljer vises.
  6. Trykk på Legg meg til arbeidsplassen.
  7. En dialogrute med følgende tekst vises: Når du er lagt til på arbeidsplassen kommer prosjektledelsen til å kunne se deg i mannskapslisten.
  8. Trykk på Avbryt eller Legg til meg.

 

NOTE! En del arbeidsplasser er søkbare på byggeplassens navn, besøksadresse og entreprenør. Dette avhenger av hvilke valg byggeplassens administratør har gjort.

NOTE! Opplysninger om HMS-kortnr skal føres inn i mannskapslisten iht byggherrefoskrift §15. Det er tillatt å arbeide på byggeplassen så fremt arbeidsgiver fremlegger dokumentasjon på at søknad om HMS-kort er innsendt. HMS-kortnr legges inn, når det foreligger; ved å, Endre dine opplysninger lenger frem i hurtigguiden for å registrere HMS-kortnummer.

NOTE! En del arbeidsplasser er søkbare men tillater ikke at du legger til deg selv. Ta kontakt med plassadministratør på den aktuelle arbeidsplassen.

NOTE! Du kan ikke ta bort tillagte arbeidsplasser.