Byggherreforskriften krever at byggherre eller prosjektleder sørger for at det blir laget en plan som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø før opprettelse av en byggeplass.

HMS-planen skal være konkret og spesifikk over tiltak som er planlagt i forhold til arbeid som innebære særlig fare for liv og helse.

Når det stilles særlige krav til HMS i et prosjekt.

Et prosjekt med økt fokus på helse, miljø og sikkerhet fører til:

 • Færre ulykker
 • Økt trivsel og lavere sykefravær
 • Et mer lønnsomt prosjekt
 • Fornøyde entreprenører og arbeidstakere
 • Positiv medieomtale
 • Sikrer ferdigstillelse til fastsatt tid
 • Bedre rammevilkår for bransjen
 • Et lønnsomt prosjekt

Les mer hos Arbeidstilsynet: SHA eller HMS?

Dette bør HMS-planen inneholde

En HMS-plan kan sees på som en planlegging av HMS-arbeidet. Den skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø på byggeplassen.

Planen bør inneholde følgende avsnitt:

 • Kartlegging og risikovurdering
 • Krav og forutsetninger som stilles til de virksomheter som skal utføre bygge- eller anleggsarbeidet
 • Relevante data for byggeplassens HMS-avdeling, med fordeling av ansvar og oppgaver
 • Oversikt og tegninger over byggeplassen
 • Tidsplan for når ulike arbeidsoppgaver skal gjennomføres
 • Beskrivelse av særlig farlige arbeidsoppgaver, og hvordan de bør utføres
 • Rutiner for avvik

HMS-planen skal alltid inneholde spesifikke tiltak for arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse.

Godt HMS-arbeid forutsetter en risikovurdering

Godt HMS-arbeid forutsetter en kartlegging av arbeidsmiljøet og plan for eventuelle problemer eller utfordringer.

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

 • Finn farekildene
 • Hva kan skje, og hvor stor sannsynlighet er det for at det skjer?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre det?
 • Tiltak og videre arbeid.


Les mer om risikovurdering her

Arbeidstilsynet har sammen med andre tilsynsetater, utarbeidet en svært god brosjyre kalt «Kontroll med risiko gir gevinst». Der kan du lese mer om risikovurdering, og finne flere nyttige skjemaer.

Du kan alltid spørre oss dersom du lurer på noe, Infobric utvikler systemer som gjør byggeplassen din tryggere og mer effektiv.

Elektroniske mannskapslister er en del av HMS

Har du innført elektronisk føring av mannskapslister på byggeplassen?