Den som er plassadministrator behandler persongrupper og personer i nettjenesten Infobric Site. Persongrupper brukes til å dele inn personer og gi dem egnede rettigheter. Personer kan legges til på flere forskjellige måter.


Opprette persongrupper

Persongrupper brukes til å dele inn personer og gi dem egnede rettigheter. Hovedgrupper er øverste nivå og i dem kan undergruppene plasseres. Opprett ønsket antall persongrupper etter behov og det som stemmer best overens med arbeidsplassen. 

 1. Gå til site.infobric.com og logg inn med brukernavn og passord.
 2. Velg den arbeidsplass som regboksen skal kobles til i feltet Arbeidsplass i menyen.
 3. Klikk på Personer blant hovedalternativene.
 4. Klikk på Persongrupper i menyen. Dialogruten Grupper vises, og i den kan Grupper legges til, tas bort, endres og sorteres om.
 5. Klikk på Lagre og avslutt menyen når du er klar. Dialogruten lukkes.
 6. Klikk på Oppdatere enheter i menyen, for å distribuere endringer til enhetene på arbeidsplassen.


Legg til personer

Personer kan legges til på flere måter. Har du tilgang til personens kort, bør personen legges til fra kortleseren. Har personen vært koblet til tidligere arbeidsplasser, kan det foretas en søking. Du kan også legge til personer manuelt. Bruker du regboks og/eller mobilappen Ease CheckIn for tilstederegistrering på arbeidsplassen, kan personene legges til automatisk ved første gangs innsjekking, se instruksjoner her.

 1. Gå til site.infobric.com og logg inn med brukernavn og passord.
 2. Velg den arbeidsplass som personen skal kobles til i feltet Arbeidsplass i menyen.
 3. Klikk på Personer blant hovedalternativene.
 4. Klikk på Legg til i menyen. Tre alternativer vises: Manuelt, Fra kortleser og Gjennom søking.
 5. Velg det alternativet du vil foreta og følg instruksjonene i dialogruten som vises. For å lese inn personens kort, må drivrutiner og tilhørende programvare installeres, se informasjonen til høyre.
 6. Når du har lagt til de personer som ønskes, klikk på Oppdatere enheter i menyen, for å distribuere endringer til enhetene på arbeidsplassen.