Lånekort kan brukes av personer som trenger å låne et midlertidig kort. Dersom personen har et annet kort, vil det kortet automatisk bli inaktivert i og med at lånekortet er registrert. Den som er plassadministrator behandler lånekort i nettjenesten Infobric Site. 

Lånekort kompatibelt med vårt system kan du bestille ved å kontakte oss her

Slik gjør du for å få frem et lånekort:

 1. Gå til site.infobric.com og logg inn med brukernavn og passord.
 2. Velg den arbeidsplass som skjemaet skal kobles til i feltet Arbeidsplass i menyen.
 3. Klikk på Personer blant hovedalternativene.
 4. Marker personen som skal få lånekortet i objektlisten. Du kan søke etter personer via søkefeltet øverst til høyre, ovenfor objektlisten.
 5. Klikk på Åpne i menyen.
 6. Dialogruten med personens opplysninger vises. Du kan dobbeltklikke på en person i listen, for å åpne personvinduet.
 7. Klikk på Lånekort i menyen. lengst opp i personvinduet.
 8. En ny dialogrute vises, for å behandle kortlesingen.
 9. Les inn lånekortet og følg videre instruksjoner i dialogruten. Drivrutiner og tilhørende programvare for kortleseren må være installert.
 10. Klikk på Lagre og avslutt menyen, når lånekortet er lagt til på personen.
 11. Dialogruten med personens opplysninger lukkes.
 12. Klikk på Oppdatere enheter i menyen, for å distribuere endringer til enhetene på arbeidsplassen.