HMSREG er et system som gir byggherrer og entreprenører oversikt over sine bygge- og anleggsplasser. Man får også full oversikt over arbeidere og aktører som er inne og jobber på de ulike lokasjonene. Systemet bidrar til at de lover og forskrifter som er iverksatt for å unngå sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i norsk arbeidsliv overholdes.

Infobric var den første aktøren i Norge som ble integrert mot HMSREG. Dette har vi vært helt siden arbeidet med systemet startet opp.

Hva er HMSREG?

Systemet tillater byggherrer og entreprenører å kunne se «hele bildet». Med HMSREG kan de blant annet se hvor de ulike bygge- og anleggsplassene deres er, hvor mange som jobber der, samt hvor mange av disse som er lærlinger og faglærte. Du vil også kunne ha fullstendig oversikt over hvor mange leverandører som er involvert i de enkelte prosjektene og hvor mange personer jobber for den enkelte leverandøren.

I tillegg har systemet integrasjon mot Brønnøysundregisteret og StartBank slik at du kan ha oversikt over hvordan regnskapet ser ut. Dessuten sørger HMSREG for at alle avvik, blant annet ugyldige HMS-kort, registreres.

Hvordan fungerer det?

Infobric fungerer som et grensesnitt ute på arbeidsplassen. Arbeiderne registrerer seg på installert utstyr, Infobric Site fanger opp registreringen og sender dette til HMSREG.

Med integrasjon mot HMSREG får du full oversikt, både i Infobric Site og i HMSREG.