Infobric Site Support

Kom i gang

Starte arbeidsplass
Du behandler personaljournal og produkter koblet til din arbeidsplass i nettjenesten Infobric Site. Via nettjenesten kan du, eller personer som du har gitt ...
Aktiver Ease CheckIn på arbeidsplassen
For å komme i gang må det først gjøres tilgjengelig i Infobric Site før det kan gjøres i appen Ease CheckIn. Detta gjøres av bygge- og anleggsplassens plass...
Legg til personer automatisk via appen
Plassadministratoren kan tillate at personer legges til automatisk i appen Ease CheckIn. Personer legger da automatisk til mannskapslisten første gang de sj...
Last ned informasjonsplakat
Last ned informasjonsplakat som settes opp på byggeplassen, dels for å minne mannskapet på å sjekke inn og ut og for å informere om at det brukes elektronis...
Video: Kom i gang
Med Infobric Regboks oppfyller du de nye endringene i byggherreforskriften. Her gir vi deg en guide til hvordan du kommer i gang med å bruke boksen, og hvor...
Slik fungerer regboksen
Regboks, Infobrics egen byggekortlser, er en digital enhet som registrerer tilstedeværelse slik at du har kontroll over hvem som befinner seg byggeplassen. ...
Så enkel er det å bruke Infobric regboks
Byggherreforskriftens §15 krever at du til enhver tid skal kunne gjøre rede for hvem som er i arbeid på byggeplassen. Den 1. juli 2017 kom lovkravet som sie...
Elektronisk mannskapsliste – et krav fra myndighetene
Som de fleste nå er klar over, er alle arbeidstakere på byggeplassen pålagt å bære HMS-kort, eller byggekort som det tidligere ble kalt. I følge byggherrefo...
HMSREG
HMSREG er et system som gir byggherrer og entreprenører oversikt over sine bygge- og anleggsplasser. Man får også full oversikt over arbeidere og aktører so...