Plassadministratoren kan tillate at personer legges til automatisk i appen Ease CheckIn. Personer legger da automatisk til mannskapslisten første gang de sjekker inn med appen. Plassadministratoren aktiverer funksjonen i Infobric Site.

  1. Logg inn i Infobric Site.
  2. Klikk på Arbeidsplass, deretter Ease CheckIn.
  3. Kryss deretter i ruten Tillat at personer legges til automatisk i Ease CheckIn
  4. Lagre og avslutt.