Innføringen av elektroniske mannskapslister er et ledd i Regjeringens kamp mot svart arbeid, økt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. En seriøs byggebransje gir et sunnere konkurranseklima og bedre arbeidsvilkår for alle.

Kravet i byggherreforskriften om elektronisk føring av oversiktslister trådte i kraft 1. juli 2017.

Hensikten med oversiktslistene

Hensikten med elektroniske oversiktslister er å ha full kontroll over hvem som befinner seg på byggeplassen, hvem de er, og hvem de jobber for. Listene letter også arbeidet med å hindre adgang for uvedkommende.

Loven krever at byggherren må sikre at uvedkommende ikke får adkomst til byggeplassen.

Elektroniske oversiktslister gir ansvarlig HMS

For å kunne utføre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på en forsvarlig og effektiv måte, er det viktig at byggherre, arbeidsgiver, verneombud og Arbeidstilsynet raskt skal kunne få en oversikt over alle som utfører arbeid på en byggeplass. Tidligere har det vært praksis for håndskrevne oversiktslister, men disse kan bidra til å vanskeliggjøre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, står det skrevet i en høring fra Arbeids- og sosialdepartementet 10. september 2015.

Lovpålagte HMS-kort

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort, det som tidligere ble omtalt som ID-kort.

Kravet gjelder også utenlandske arbeidere, de som utfører kortvarige oppdrag, samt de som utfører støttefunksjoner som renhold og kantinedrift. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for.

Kravet om HMS-kort ble innført i 2008, og det vil ikke føre til andre endringer enn at de nå registrerer kortet når de ankommer og forlater byggeplassen.

Vær forberedt på kontroll från myndighetene

Ved å føre elektroniske mannskapslister med Regboks og nett-tjenesten Infobric Site fra Infobric, har du hele tid oppdaterte og tilgjengelige mannskapslister som skal kunne vises til arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene.

Fordeler med regboks fra Infobric

 • Regboksen er koblet til nettjenesten Infobric Site
 • De ansatte registrerer seg inn og ut med sitt HMS-kort eller bruk appen Ease CheckIn
 • Logg på via pc, nettbrett eller smarttelefon
 • Uansett hvor du er kan du se hvem som befinner seg på byggeplassen og du kan hente ut mannskapslister
 • Om en nødsituasjon oppstår, har du full oversikt over hvem som er til stede og kan umiddelbart ta ut en liste over  tilstedeværelse på byggeplassen.
 • Ta i bruk Infobric Site og en rekke smarte tilleggsfunksjoner som øker sikkerheten på byggeplassen.


Dette må oversiktslistene inneholde

Oversiktslister skal føres elektronisk, kontrolleres daglig, og inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
 • Navn på byggherren
 • Navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
 • Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
 • Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene.