Formålet med byggherreforskriften §15 er å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. På byggeplasser er det lovpålagt at alle ansatte skal bære et HMS-kort, tidligere kalt byggekort eller ID-kort.

Arbeidstilsynet vil da kunne identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for. Dette gjelder uavhengig av lengden på oppdraget eller byggeprosjektet, og hvilken type ansettelse det er snakk om.

Vær oppmerksom på at følgende arbeidsgrupper skal ha et gyldig HMS-kort:

  • Korttidsprosjekt
  • Enkeltpersonforetak
  • Utenlandsk statsborger
  • Støttefunksjoner som renholdsarbeidere eller kantinemedarbeidere
  • Jobber for et utenlandsk firma
  • Innleid arbeidskraft

Bestill HMS-kort til dine ansatte hos Idemia Norway AS, tidligere Oberthur Technologies her.

I påvente av HMS-kortet

Det tar som regel en måneds tid fra bestilling til man får kortet. For å unngå at man stenges ut fra anleggsplassen eller byggeplassen, kan man vise frem ordrebekreftelsen fra kortutsteder på at det er bestilt kort til arbeidstakerne. Dette kan kan brukes frem til kortet er mottatt.

Ved tilsyn fra arbeidstilsynet

Som byggherre må du til enhver tid være forberedt på at Arbeidstilsynet kan komme for tilsyn. Dette kan skje avtalt og uanmeldt, og det er viktig å være klar over at du er pliktig til å til enhver tid ha full oversikt over hvem som jobber på byggeplassen. Dette for å kunne tilrettelegge for et trygt arbeidsmiljø for dine ansatte, og for å bekjempe den voksende kriminaliteten som er et stort problem i byggebransjen.  

Her kan du se sjekklisten fra Arbeidstilsynet.

Nye HMS-kort fra 2018

Fra januar 2018 får HMS-kortene for bygg og anlegg, nytt utseende. Eksisterende HMS-kort er gyldige til de går ut. De nye kortene er lyserosa, mens de gamle var grønne. I en mellomperiode vil derfor mange ha kort i forskjellige farger. QR-koden på baksiden av de nye kortene kan brukes til å sjekke status for HMS-kortet. Leverandøren av HMS-kort, Oberthur Technologies Norway AS, har også byttet navn til Idemia Norway AS.

Pris og gyldighetsperiode

HMS-kortet koster 129,40 pr. stk inkl mva + porto. Kortet er gyldig under hele ansettelsesperioden, men maks for 2 år. Dette for å sikre høyest mulig grad korrekte opplysninger.