Begrensning av tilgang til personopplysninger er en viktig komponent for databeskyttelse i IT-systemer og en grunnsten i GDPR. I Infobric Site håndterer vi dette gjennom at du som bruker kan ha ulike rettighetsroller. Det finnes tre hovedrettighetsroller for systembrukere på systemklientnivå, og de er beskrevet mer detaljert nedenfor. Vær oppmerksom på at du som bruker kan ha en eller flere av disse rollene. 

  • Systemadministrator

Brukere med denne rettigheten kan bl.a. oprette nye arbeidsplasser, kjøre aktiverte rapporter og håndtere bedrifter. Den begrenses fra å opprette og endre eksisterende systembrukere. Dette betyr at en Systemadministrator ikke kan administrere brukerrettigheter. 

Last ned hurtigguide for systemadministrator.

  • Brukeradministrator

Brukere med denne rettigheten kan opprette nye brukere og administrere brukernes rettigheter. Brukeradnimistratorer vises også som kontaktpersoner når noen vil få opprettet nye brukere. 

Last ned hurtigguide for brukeradministrator.

  • Rapportadministrator

Brukere med denne rettigheten kan aktivere rapporter på arbeidsplasser, samt kjøre rapporter på systemklientnivå. Rapportadministratorer vises også som kontaktpersoner når noen vil aktivere rapporter. 

Last ned hurtigguide for rapportadministrator.


Tildele seg selv eller noen annen rollene 

Slik går du frem for å tildele en systembruker en eller flere av rollene (Krever at du er Brukeradministrator):

  1. Velg hovedmenyalternativet Systembrukere i den venstre menyen. 
  2. Velg den systembrukeren du vil tildele rettigheter. 
  3. I vinduet for Systembrukere tildeler du de rettighetene brukeren skal ha gjennom å huke av i ruten i den nedre Rettigheter-seksjonen.

OBS! For nye systembrukere tas valget når brukerprofilen skapes i Infobric Site, av en Brukeradministrator.

OBS! Dersom du merker at dine rettigheter ikke stemmer, kontakt en Brukeradministrator på din systemklient eller Infobric Support.