I nettjenesten Infobric Site kan den som er plassadministrator ved en eventuell årsak raskt se hvem som befinner seg eller har befunnet seg på arbeidsplassen og enkelt skrive ut en oppsamlingsliste. Oppsamlingslisten sammenstiller hvilke personer som for tiden befinner seg på byggearbeidsplassen, hvilke som har gått og hvilke som enda ikke har kommet.

Slik gjør du for å få frem oppsamlingslisten:

  1. Gå til site.infobric.com og logg inn med brukernavn og passord.
  2. Velg den arbeidsplassen du vil ha oppsamlingsliste fra i feltet Arbeidsplass i menyen.
  3. Klikk på Personer blant hovedalternativene.
  4. Klikk på Oppsamling i menyen.
  5. To alternativer vises: Opprette oppsamlingsliste og Innstillinger.
  6. Velg det alternativet du vil ha.

OBS! Tilstedeværelse er basert på de opplysninger som finnes registrert i systemet og avvikelser fra virkeligheten kan forekomme.