Ease CheckIn er gratis å laste ned:

For at appen skal kunne brukes på byggeplassen/anleggsplassen må den først aktiveres i Infobric Site. Det gjøres av plassadministratøren på den aktuelle byggeplassen/anleggsplassen. Henvend deg til plassadministratøren, som vanligvis er personen som er ansvarlig for byggeplass/anleggsplassen. Les mer om hvordan appen aktiveres her.