Her har vi samlet opp de vanligste spørsmålene rundt elektronisk føring av mannskapslister, hvilke konsekvenser det får for deg, og hvordan du løser det i praksis.

Den 1. juli 2017 trådte endringen i byggherreforskriften i kraft, nå er det påbudt å føre oversiktslister på byggeplassen, elektronisk. Dette innebærer at mange virksomheter må legge om rutinene sine, og etterkomme kravene.

Hva innebærer lovendringen i byggherreforskriften?

Den 1. juli 2017 ble det innført krav om at mannskapslister må føres elektronisk. Den andre endringen er at HMS-kortnummer nå må registreres. De elektroniske oversiktslistene skal være lett tilgjengelige og skal på oppfordring kunne vises frem for arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndigheter.

Når kom lovendringen rundt elektroniske oversiktslister?

Lovkravet trådte i kraft 1. juli 2017.

Hvorfor har det kommet endringer rundt føring av mannskapslister?

Lovendringen som gjelder kravet om føring av elektroniske oversiktslister er et ledd i kampen mot arbeidslivskriminalitet, og skal hindre sosial dumping og bidra til en seriøs og transparent byggebransje.

Hvilke konsekvenser får det for meg?

Fra å føre mannskapslister med penn og papir eller lagre dokumentene i Excel, må mannskapslistene føres elektronisk. Dette løses med vår byggekortleser Regboks for elektronisk mannskapsliste. Regboksen monteres på typiske trafikkknutepunkt for å gjøre det enkelt for mannskapet å huske inn- utregistrering med HMS-kortet. I mange tilfeller er flere enn en Regboks hensiktsmessig. De som passerer Regboksen leser av HMS-kortet, og gis adgang, samtidig som de får registrert sin tilstedeværelse. I nett-tjenesten Infobric Site har du alltid oppdaterte mannskapslister, som ligger trygt lagret og kan hentes frem ved kontroll. Det er fortsatt tillatt å føre mannskapslister i Word eller Excel, men du må sørge for at de er oppdatert til enhver tid.

Hvilke byggeplasser gjelder endringen i byggeherreforskriften for?

På bygg- og anleggsplassen skal byggherre med et organisasjonsnummer følge byggherreforskriften. Byggherreforskriften gjelder ikke når byggherren er forbruker, med unntak av plikten til å sende forhåndsmelding. Privatperson som bygger hus er dermed ikke omfattet av byggherreforskriften. Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.

Hvordan kan jeg møte byggeherreforskriften 15 enkelt og greit?

En Infobric Regboks, samt et strømuttak og nett-tjenesten Infobric Site er alt du trenger for å komme i gang med vårt robuste system som tilfredsstiller byggherreforskriftens § 15. Appen Ease CheckIn gjør det også enda enklere for de ansatte å registrere seg. 

Vi anbefaler deg å kontakte oss i Infobric for å få hjelp til å finne ut av hvilken løsning som passer best til ditt byggeprosjekt.

Hvordan fungerer kravet om elektroniske lister i praksis?

Det høres kanskje komplisert ut, men det er i faktisk utrolig enkelt:

Sett støpslet i strømuttaket og Regboksen din er klar til bruk. Inn- og utregistrering gjøres raskt og sikkert via den enkeltes obligatoriske HMS-kort. I nett-tjenesten Infobric Site legger du til de personene som skal kunne registrere seg, eller du velger automatisk førstegangsregistrering som betyr at de registrerer seg direkte på Regboksen.

Kan jeg bruke en app for å registrere ansatte på byggeplassen?

Med appen Ease CheckIn kan de ansatte enkelt registrere seg inn og ut på bygge-eller anleggsplassen ved hjelp av mobilen.

Appen er gratis å laste ned:

Hva må jeg føre i de elektroniske oversiktslistene?

Loven som trådte i kraft 1. juli 2017 lyder:

Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:

  • navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • navn på byggherren
  • navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller  anleggsplassen.

Infobric Site lagrer informasjon i tråd med byggherreforskriften.

Er det trygt å registrere seg inn og ut?

Du får full kontroll over hvem som er på byggeplassen til enhver tid. Nettjenesten Infobric Site kan skaleres opp med adgangskontroll ved bruk av HMS-kort på maskiner, rotasjonsport, kjøreport og dørlås på brakkeriggen eller lumpen.

All data lagres sentralt, og det er kun oss i Infobric som kan gi brukere tilgang til systemet.

Hvilke fordeler er det for meg å gå over til elektronisk føring av lister?

Din tid er verdifull, og manuelle lister på papir eller i Excel er tidkrevende, og stjeler tid fra andre viktige oppgaver som eksempelvis prosjektledelse. Elektronisk registrering gir deg oversikt over tidsbruk i byggeprosjektet, og hvilke ansatte som er til stede. Du får et enkelt og effektivt grunnlag for fakturaoppfølging, og i en nødsituasjon har du fullstendig oversikt i sanntid over mannskapet.

Systemet kan også bygges ut med flere nyttige funksjoner som dørlåssystem, maskinstyring, energisparing og kjøreporter eller rotasjonsporter.

Kan jeg leie en løsning for å oppfylle kravet om elektroniske mannskapslister?

Hos Infobric bestemmer du selv om du ønsker å leie, eller kjøpe produkter for å føre elektroniske mannskapslister. Vi anbefaler de fleste brukere å kjøpe mannskapsregistrering fra Infobric. Du kan gjerne ta kontakt med oss, og vi vil komme med anbefaling rundt hva som passer best til nettopp din bygge- eller anleggsplass.

Hva er konsekvensene ved å ikke møte kravene i byggherreforskriften?

Selv om endringen har trådt i kraft, har vi ennå ikke oversikt over hvilke konsekvenser som vil bli gjeldene. På Arbeidstilsynets nettsider kan du lese om hvilke reaksjoner brudd på det nåværende regelverket kan føre til.