Å installere Ease Smart Lock er raskt og smidig. Fremgangsmåten kan være annerledes avhengig av hvilken låstype den aktuelle døren har, men følger stort sett samme mønster.

  • Kontroller døren – Påse at døren kan låses og låses opp med det eksisterende vrideren innenfra og med nøkkelen utenfra. Kontroller også at dørbladet sitter ordentlig fast i rammene når døren er stengt.
  • Forbered Ease Smart Lock – Standardinstallasjonen er såkalt I-form, men låsen kan også installeres i J- og L-form, avhengig av den aktuelle døren. Se installasjonshåndbok for informasjon om hvordan du endrer form på Ease Smart Lock.
  • Forbered døren – Fjerne den eksisterende låsen. Behold den ytre låsinnfatningen. Mål hvor langt medbringeren stikker ut fra døren. Bør være mellom 40 og 42 mm. Ellers må den kappes til riktig lengde. Plasser dekkplaten over medbringeren. Plasser deretter vriderens monteringsplate på platen og fest med to skruer. Det er svært viktig at skruehodene ikke stikker ut utenfor overflaten av monteringsplaten.
  • Installer Ease Smart Lock – Fest Ease Smart Lock på vriderens monteringsplate med de to skruene. Ta ut batterirommet ved å trykke på de to spakene på hver side, juster de to justeringsskruene og koble deretter til batterikontakten og sett batterirommet tilbake i låsen.
  • Låsen er nå installert og klar til å konfigureres.

En mer utførlig installasjonshåndbok finner du her. Der finner du også informasjon om forskjellige låstyper og hvordan disse påvirker installasjonen.